X
تبلیغات
رایتل
  گروه ریاضی راهنمایی ناحیه یک استان قزوین
این وبلاگ توسط گروه ریاضی مقطع راهنمایی ناحیه یک استان قزوین طراحی شده است
پنج‌شنبه 29 آذر‌ماه سال 1386
ایجاد انگیزه در کلاس درس ریاضی

ایجاد انگیزه در کلاس درس ریاضی

 

نقش رابطه معلم و دانش آموز در ایجاد انگیزه :

 

یکی از چالشهای مهم موجود در آموزش ریاضی  عدم برقراری ارتباط  عاطفی مثبت بین  معلمان این درس و دانش آموزان است . متأسفانه این امر باعث به وجود آمدن تفکرات و دیدگاه های منفی در اذهان دانش آموزان و والدین آنها نسبت به درس ریاضی شده است .و ادامه این روند یعنی ناسازگاری در ارتباط مؤثر منجر به بی -علاقگی و حتی تنفر و انزجار بسیاری از افراد نسبت به درس ریاضی شده است.    اولین هدف یک معلم ریاضی در جو حاکم بر این درس ،باید برقرار کردن رابطه ی مطلوب دوستانه و حمایت کننده با دانش آموزان باشد . چنین هدفی فقط با تعامل میان معلم و دانش آموز حاصل می آید .  چند روز اول مدرسه و اولین دیدارهای دانش آموزان با معلم از این نظر بسیار مهم است . بنا بر این به آن توجه خاص د اشت .معلمان تازه کار به طور معمول از معلمان قدیمی تر می شنوندکه تا هنگامی که دانش آموزان به او احترام نگذاشته اند در برابر آنها نخندد. زیرا ایشان بر این باورند که دانش آموزان برای احترام گذاشتن به معلم باید از وی بترسند. اما نظریه پردازان انگیزش می گویندکه به دانش آموزان نشان دهیدکه به آنها علاقه دارید و می توانند به شما اعتماد کنند و در صورت  نیاز برای هر کمکی به شما رجوع نمایند.

معلمان بر خلاف خلبانها و معمارها یا جراحها ، آموزش فشرده ای در مهارتهای حرفه شان ندیده اند. به نوعی از آنان انتظار می رود که وقتی وارد کلاس می شونددر مورد مسائل  پیچیده روابط بشری تجربه و مهارت داشته باشند . از معلمها خواسته  می شود که در جریان فعالیت روزانه شان :

1)     انگیزه یادگیری ایجاد کنند .

2)     مشوق خود مختاری باشند و عزت نفس را تقویت کنند .

3)     از شدت اضطراب (anxiety ) بکاهند و ترس را از بین ببرند .

4)یأس و نومیدی ( frustration )   را کم کنند.

5)     سبب کاهش تعارضها و کشمکشها(conflict) شوند و خشم را فرو بنشانند .

 

یکی از معلمها می گفت :« من از قبل می دانم که دانش آموز به چه چیزی نیاز دارد . من نیاز او را حس می کنم . او نیاز دارد قبولش داشته باشند . به او احترام بگذارند، دوستش داشته باشند. به او اعتماد کنند ، او نیاز دارد که تشویقش کنند ، پشتیبانی اش کنند،او را به فعالیت وا دارند و موجبات تفریح و خوشی اش را فراهم آورند تا بتوانند به کاوش و آزمایش بپردازند. و به نتایج موفقیت آمیزی برسد، عجب حکایتی است ! او این همه نیاز دارد . و من تنها چیزی که کم دارم ،عقل و دانایی سلیمان است و بینش و فراست ابن سینا و علم و دانش خیام و ایثار و از خود گذشتگی فلو رانس نایتینگل»

 


پنج‌شنبه 29 آذر‌ماه سال 1386
مدیر یت زمان در زندگی شغلی

    مدیر یت زمان در زندگی شغلی   


شما تا چـه اندازه برای وقت خود ارزش قائلید؟ آیا از بـرنامه زمـانی مـشخصی برای به انجام رسـانـیـدن کـارهــای خود پیروی میکنید؟ یک عامل بسیار مهم در هر موفقیتی برنامه ریـزی صحیح و پیروی از یک برنامه زمانی مشخص برای نیل بـه اهداف مطلوب میـبـاشد. اکنون برای آنکه قادر باشید از وقــت خود به نحو احسن استفاده کنید نکات و راهکارهای زیر را در زندگی خود بکار بندید:

 

1- همواره فعالیتها و تکالیف روز بعد خود را از شب قبل برنامه ریزی کنید و کارهایی که باید به انجام رسانید را روی کاغذ یادداشت کنید.

2- سپس فهرست تکالیف و کارهای خود را اولویتبندی کرده و برای هر کدام از آنها ضرب العجل اجرایی منظور کنید.

3- همیشه کارهایی دشوار و پر دغدغه تر را زودتر از بقیه و یا درهنگامی که در بهترین شرایط جسمی و روحی میباشید انجام دهید. کارهای سبکتر را در هنگام خستگی نیز میتوان به انجام رساند.

4- امور با اهمیت اما ناخوشایند را به تعویق نیاندازید. هیچگاه کارها با به تعویق انداختن خوشایند تر نمیگردند.

5- هرگاه شروع به انجام کاری کردید سعی کنید بدون وقفه آن را به پایان رسانید.

6- مابین فعالیتها برای خود وقت استراحت نیز در نظر بگیرید.

7- مکالمات تلفنی خود را نیز از پیش برنامه ریزی کنید: سخنانی که میخواهید بیان کنید و یا اطلاعاتی که میخواهید کسب کنید را روی کاغذ یادداشت کنید.

8- همواره خود انگیخته باشید و با پشتکار کارهای خود را به پایان رسانده و مقهور موانع نگردید.

9- در هر زمان که تصور کردید کاری که در حال انجام آن میباشید عبث، بی فایده و غیر سازنده میباشد به محض دریافت دست از آن بکشید.

10- به خود و اولویتبندی که صورت داده اید اعتماد و ایمان داشته باشید و در هر شرایطی به آنها پایبند باشید.

11- اینکه وقت خود را صرف چه اموری میکنید را دقیقا مورد بررسی و نظارت قرار داده و در صورت لزوم یکسری تغییرات آگاهانه در رفتار خود پدید آورید.

12- همواره در زندگی فرد منظم و سازمان یافته ای باشید تا وقت خود را بیهوده صرف یافتن وسایل گم گشته خود نکنید.

13- برای وقت خود ارزش قائل باشید زمان هیچگاه به عقب باز نمیگردد.

14- به خاطر داشته باشید استرس و خستگی معلول کارهایی که به انجام رسانیده اید نبوده بلکه بیشتر از افسوس کارهایی که میتوانستیم انجام دهید اما انجامشان نداده اید نشات میگیرند.

15- به هیچ فردی اجازه ندهید وقت شما را تلف کرده وبرای خود مصروف دارد. برای خود مرز بندی مشخصی تعیین کرده و بیاموزید که در صورت لزوم با صراحت "نه" بگویید.

16- از تمام لحظات زندگی خود به نحو احسن استفاده کرده و سعی کنید از آنها لذت ببرید.

17- سعی کنید فرد خوشبینی باشید و همواره در انتظار رویدادهای خوشایند در زندگی خود باشید.

18- برای زندگی خود اهداف مشخصی تعیین کرده و برای دستیبابی به آنها تلاش کنید.
19- هنگام نیاز از فرد آگاهی راهنمایی بخواهید.

20- "وقت کشها" و یا هدر دهنده های وقت را به حداقل برسانید. آنها شامل موارد زیر میباشند:

* تلفنهای طولانی، بی هدف و غیر ضروری.
* بازدیدکننده ها و میهمانان ناخوانده.
* پشت گوش اندازیها.
* گفتگوهای بی ثمر و یا نا مشخص.
* دانش فنی ناکافی و یا اطلاعات ناقص هنگام انجام کار.
* فقدان اهداف و اولویت بندیها و یا مبهم وگنگ بودن آنها.
* فقدان برنامه ریزی.
* خستگی و استرس.
* ناتوانی در "
نه " گفتن.
* بی نظمی و نابسامانیهای فردی.
* تماشای تلویزیون. تماشای بیش از 2 ساعت در روز برنامه های تلویزیونی معقول نمیباشد.


یکشنبه 25 آذر‌ماه سال 1386
روشی برای انجام تکالیف دانش آموزان
  چه کنیم تا دانش آموزان مان با میل و رغبت تکالیفشان را انجام دهند؟  

 

 

یادم می آید که در سال اول تدریسم تعدادی از دانش آموزان یکی از کلاس هایم تکالیف شان را انجام نمی دادند یا فقط صورت سوال ها را بدون جواب می نوشتند.یکی دو بار اول مدارا کردم و با مهربانی و... گفتم که دیگه تکرار نشه و از تو انتظار نداشتم و ... ولی چند جلسه ی بعد دیدم انگار فایده ای نداشته است.

خلاصه جدی تر برخورد کردم ولی باز هم تعدادی از آن ها در انجام تکالیف شان کوتاهی می کردند. دیگه از باب مشورت در آمدم و از یکی از بستگانمان که چند سالی سابقه ی تدریس داشت راهنمایی خواستم او هم راهنمایی ام کرد و عجب راهنمایی ای ....فردای آن روز وقتی به آن کلاس رفتم بعد از سلام و احوالپرسی ، اعلام مشاهده ی تکالیف کردم و مستقیماً به سراغ نیمکت آخر که همیشه بی تکلیف بودند رفتم.

بله همونطور که انتظار داشتم دوباره تکالیفشان را انجام نداده بودند. من هم با برنامه ای از قبل تعیین شده (که توی طرح درسم پیش بینی کرده بودم ) دفتر آن دانش آموز را برداشتم و به فاصله ی سه چهار متری آن طرف کلاس پرت کردم . دفتر دو نفر بعد هم به همین ترتیب به آن سوی کلاس پرواز کردند.

از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان اینم اعتراف کنم که دفتر چند نفر هم بر فرق سرشان کوبیده شد و یکی دو تا هم توی صورتشان (البته کاملاً با ملایمت که کار به دادگاه و... نکشد.) خلاصه بچه ها چنان شوکه شده بودند که یه عده هم که هنوز نوبت شان نشده بود گریه را سر داده بودند. باورم نمی شد در عرض چند دقیقه چنان هیبتی یافته بودم.

 خلاصه بعدها که به راه راست تدریس هدایت شدم  یه جدولی طراحی کردم که اول سال همه ی بچه ها اونو توی دفترشان می کشند. و هرجلسه تکالیفی که اعلام می شه را توی جدول با ذکر تاریخ ثبت می کنند بعد از انجام تکالیف والدین و در جلسه ی بعد من، اونو امضاء می کنم و نظرم را می نویسم.

 میدونید چه اتفاقی افتاده؟ همه ی بچه ها تکالیف شان را مرتب و کامل می نویسند و اگه یه روز تکالیف شان را نبینم کلی اصرار می کنند که من دفتر شان را امضاء کنم.

جدول همینه:

    تاریخ

موضوع درس

          تکالیف

 امضاء ولی دانش آموز

      نظر دبیر

 

 

 

 

 

اگه قبول ندارید امتحان کنید فقط یادتون باشه که سعی کنید نظرات خوب بنویسید و نظرات بد را در قالب جملات مثبت یادداشت کنید ، چون در غیر این صورت کم کم مشاهده می کنید که جدول تکلیف بچه ها پاره شده یا به بهانه های مختلف گم شده است.( تجربه یک معلم )


یکشنبه 25 آذر‌ماه سال 1386
اولین جلسه رابطین

         اولین جلسه گردهم آیی رابطین رشته ریاضی ناحیه یک در تاریخ ۷ / ۹ / ۸۶  در

          محل پژوهشکده معلمان و گروههای آموزشی برگزار گردید .                       

           این جلسه از ساعت ۳۰ : ۸  الی ۳۰ / ۱۱  روز چهارشنبه  با حضور  حدود   

            پنجاه وپنج نفر از دبیران ریاضی ناحیه یک برگزار گردید .                       

             دراین جلسه جناب استاد کلهرمطالبی درمسایل تربیتی و                           

             آموزشی و  روش تدریس ارای‍ه فرمودند  و روش تدریس                         

              گروهی  در جلسه توسط همه دبیران اجراشد  .                                   


شنبه 3 آذر‌ماه سال 1386
کلمات قصار

کلمات قصار

 

۱-وقتی خداوند دری را می بندد در دیگری را می گشاید تنها بایستی آن را پیدا کرد

 

۲-انتظار بهترین ها را داشته باشید و خود را برای بدترین حالت ممکن آماده کنید در این صورت هرگز نا امید نخواهید شد

 

۳-زمان و کلمات را بیهوده مصرف نکنید چرا که هرگز قابل برگشت نیستند

 

۴-آنچه پشت سر اتفاق می افتد و آنچه در پیش روی ما بوقوع می پیوندد در مقایسه با آنچه در درونمان شکل می گیرد مسائل جزئی و کوچکی هستند

 

۵-واقعیت زندگی  در سکوت با ما صحبت می کند

 

۶-آموختن ، تجربه کردن و خاطرات سه موضوعی هستند که هیچکس نمی تواند آنها را از شما بگیرد

 

۷-این بسیار عالیست که فرد مهمی باشیم اما مهمتر از آن اینست که انسانی عالی باشیم

 

۸-کلید شادمانی خود را در جیب فرد دیگری قرار ندهید

 

۹-قناعت فقیر را غنی می کند ناسپاسی ثروتمند را فقیر می سازد

 

۱۰-مهربانی کوششی است که هرگز از بین نمیرود


شنبه 3 آذر‌ماه سال 1386
نمونه سوال۲
نمونه سوال ریاضی ترم دوم

شنبه 3 آذر‌ماه سال 1386
نمونه سوال۱

نمونه سوالات ریاضی ترم اول


شنبه 3 آذر‌ماه سال 1386
موفقیت

عوامل   موفقیت    معلم

 


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 73007